24 febbraio 2016

Natale da zio Gregorio


“Ntò, nchianamu alla muntagna una i sti siri,
ca allu zzu Griguaru i quantu l’amu i vidiri?
Piglia a machina e jamu alla Taguara,
ca ancuna cosa a truvamu ca vulli nta a cuadara

Ni pijamu capaccualli e nu litru i vinu
E ancuna tagliatella ccu llu porcinu
Ordinamu pizza e fungi ccu lli patati
Ni fhacimu do chiacchiari e quattru risati”

Rispundi ‘Ntoni ccu lla vuci rutta:
“Ma tu a storia un la sa’ tutta?
Un putimu jiri né mo né ppi lla behana,
ca u zzu Griguaru ha chiusu, nculu alla puttana!”

Iu ci fhazzu: “Antò, oh madonna mia!!
Mi sta diciandu ca un putimu jiri a Platania?
E mo chi Natali è senza 'stu rituali
Portami nu bicchieri d’acqua ca mi siantu mali!”

Pua aju dittu “Armenu ci chiamu mu u salutu
ca nua llà daveru n’amu crisciutu
Dammi u numeru i Petrania
Ca ci fhazzu l’auguri ppì Natali e‘pifhania”

Mi dici illu “Viniti ccà dumani a mangiari”
E mo ici tu ca mi fhazzu prigari?
Puru ccu viantu, tempesta e nevi
E si a papà ci servi a machina ci jamu a pedi

Picchì a verità u sapiti qual è?
Ca nu puastu cumu a chistu ntro o mundu un c’è
E un lu dicu picchì mo amu vivutu
Dumandatici a chini ccà c’ha binutu

Nduvi u zzu Griguaru internet un c’ha arrivatu
E lla machina l’hai i parcheggiari sutta u bucatu
U menù senza ca u cerchi ca è sempre u stessu
E mori puru du u fhriddu si hai i jiri allu cessu

Però si teni fami ccà cumu nu rre po mangiari
Si si musciu illu teni sempre nu fattu i cuntari
Trasi ccà dintra e ti scuardi tutti li guai
Ti cangia a jurnata picchì illu un cangia mmai

U priazzu pua putia variari assai
Si ci stavi simpaticu l’antipastu un su u pagava mmai
Ma siccome oji n’aviti mbitatu,
Ccù sti paroli i nenti v’avimu pagatu!

Nessun commento:

Posta un commento